2009 SAS - 김하율

2009. 7. 8. 00:16


하율의 움직이는...성~

레이싱 모델 김하율님입니다.
왠지 얼굴에 살이 살짝 빠진듯한 느낌입니다. 혹시나 다이어트..-ㅂ-????


Canon | Canon EOS 5D | Manual | 1/200sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-320 | Flash fired, compulsory flash mode | 2009:07:04 14:46:48


Canon | Canon EOS 5D | Manual | 1/200sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-320 | Flash fired, compulsory flash mode | 2009:07:04 14:48:35

음..
사진찍을때도 느꼈지만....저 토끼인형 살짝 부럽... (응?)

Canon | Canon EOS 5D | Manual | 1/200sec | F/3.2 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-320 | Flash fired, compulsory flash mode | 2009:07:04 14:49:29


Canon | Canon EOS 5D | Manual | 1/200sec | F/3.2 | 0.00 EV | 80.0mm | ISO-320 | Flash fired, compulsory flash mode | 2009:07:04 14:50:49

Canon | Canon EOS 5D | Manual | 1/200sec | F/3.2 | 0.00 EV | 195.0mm | ISO-320 | Flash fired, compulsory flash mode | 2009:07:04 14:54:10

목걸이는 이니셜이 아닌 영문 Full Name 이 써있군요 ^^

Canon | Canon EOS 5D | Manual | 1/200sec | F/3.2 | 0.00 EV | 140.0mm | ISO-320 | Flash did not fire | 2009:07:04 14:55:31Canon | Canon EOS 5D | Manual | 1/200sec | F/3.2 | 0.00 EV | 125.0mm | ISO-320 | Flash fired, compulsory flash mode | 2009:07:04 15:01:19


뱀다리
1. 졸립군요..-ㅂ-'Pictorial > What I see' 카테고리의 다른 글

2009 오토살롱 사진 갈음  (0) 2009.07.16
2009 SAS - 방은영님  (1) 2009.07.10
2009 SAS - 이지우  (0) 2009.07.09
2009 SAS - 황미희  (0) 2009.07.09
2009 SAS - 남은주  (0) 2009.07.08
2009 SAS - 김하율  (0) 2009.07.08
2009 SAS - 강유이  (0) 2009.07.06
2009 SAS - 구지성 & 송지나  (0) 2009.07.05
2009 SAS  (2) 2009.07.05
MJ & Coffee  (0) 2009.06.28
피사체에 빠지다.  (0) 2009.06.21
Posted by ㅂㅏㅅㅏㄱㅣ

댓글을 달아주세요


BLOG main image

공지사항

카테고리

분류 전체보기 (447)
Pictorial (439)
Programs (0)
Book (7)

달력

글 보관함

Total : 223,669
Today : 0 Yesterday : 1